Chính sách bảo mật

  09/11/2017

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để có thể cung cấp và mua hàng tại Farm Mall. quý khách sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Mọi thông tin khai báo cần chính xác. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khai báo để:

- Giao hàng và vận chuyển hàng hóa

- Cung cấp các chương trình khuyến mại tại địa phương

- Mọi thay đổi có thể không báo trước

2) Phạm vi thu nhập thông tin

Chúng tôi thu nhập các thông tin: Tên, Địa chỉ, Địa chỉ Email, Số điện thoại

3) Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của khách hàng để giao hàng

4) Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của khách hàng đều được báo mật. Chỉ những nhân viên được úy nhiệm mới có thể được xem thông tin khách hàng.

5) Thay đổi về chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách mà không báo trước. 

Bình luận

Danh mục sản phẩm

Được ưa chuộng